Regulamin

korzystania z witryny internetowej (bloga)

„ŚwiatWłóczykija.pl”

§ 1

Definicje

Wydawca – Paweł Kowalczuk – osoba fizyczna, z siedzibą w Lublinie – właściciel domeny: „swiatwloczykija.pl”;

Zarejestrowany Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która rejestrując się w witrynie internetowej (bloga) „ŚwiatWłóczykija.pl” (zwanej dalej serwisem) wyraziła zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu;

Usługa bezpłatna – usługa świadczona przez Wydawcę za pośrednictwem serwisu, bez pobierania opłaty – w szczególności usługa umożliwiająca publikowanie i redagowanie wpisów, korzystanie z forów dyskusyjnych, brania udziału w różnego rodzaju konkursach, eventach, warsztatach i szkoleniach organizowanych przez Wydawcę, umieszczania zdjęć w galeriach;

Klauzula informacyjna – Informacje zawarte w dziale „Polityka Prywatności”, związane z przetwarzaniem danych użytkowników witryny internetowej (bloga) „ŚwiatWłóczykija.pl”

Regulamin – Regulamin świadczenia usług bezpłatnych w ramach witryny internetowej (bloga) „ŚwiatWłóczykija.pl”

§ 2

Postanowienia ogólne

1. „ŚwiatWłóczykija.pl” jest witryną internetową (blogiem), opartą na domenie swiatwloczykija.pl, której właścicielem i wydawcą jest Paweł Kowalczuk – osoba fizyczna z siedzibą w Lublinie.

2. Kopiowanie, reprodukowanie tekstów i elementów ze stron serwisu w jakikolwiek sposób, w całości, lub w części bez uprzedniej, pisemnej zgody Wydawcy jest zabronione z wyłączeniem sytuacji opisanych w § 2 pkt. 2.1.

2.1. Autorzy wpisów uprawnieni są do kopiowania, reprodukowania tekstów i elementów ze stron serwisu w zakresie ograniczonym wyłącznie do wpisów przez nich utworzonych do których posiadają wyłączne prawa autorskie.

3. Wydawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za decyzje, jakie użytkownicy serwisu podejmą na podstawie informacji i narzędzi udostępnianych na stronach i wpisach serwisu ŚwiatWłóczykija.pl

4. Poglądy wyrażone w materiałach prezentowanych na stronach i wpisach serwisu nie stanowią odzwierciedlenia stanowiska Wydawcy.

5. Postanowienia niniejszego Regulaminu określają sposób korzystania z usług bezpłatnych, zakres odpowiedzialności oraz wszelkie inne informacje o charakterze porządkowym.

6. Zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień jest warunkiem korzystania z Usług bezpłatnych.

§ 3

Rejestracja

1. Rejestracja nowego Użytkownika odbywa się poprzez formularz rejestracyjny znajdujący się na stronach internetowych Wydawcy.

2. Rejestracja nowego Użytkownika możliwa jest tylko za uprzednim zapoznaniem się i akceptacją regulaminu oraz polityki prywatności przez Użytkownika.

3. Użytkownik może w każdej chwili anulować rejestrację, rezygnując tym samym ze świadczenia przez Wydawcę usług bezpłatnych.

3.1. Użytkownik może anulować rejestrację zgłaszając chęć anulowania konta użytkownika Wydawcy poprzez formularz kontaktowy na stronie wydawcy lub wysyłając wiadomość e-mail na adres [email protected] wpisując w temacie maila „Prośba o anulowanie rejestracji” .

3.2. Usunięcie rejestracji odbędzie się w ciągu najbliższych 48 godzin od otrzymania zgłoszenia w dni robocze .

4. Użytkownik zobowiązuje się do wpisania prawidłowych danych wymaganych dla rejestracji w szczególności podania prawidłowego adresu e-mail. Podanie nieprawdziwych danych podczas rejestracji upoważnia Wydawcę do zablokowania lub usunięcia konta zarejestrowanego Użytkownika.

5. Jeden Użytkownik może zarejestrować się tylko z użyciem jednego adresu e-mail. Dwukrotna lub wielokrotna rejestracja tego samego Użytkownika z użyciem różnych adresów e-mail stanowi naruszenie regulaminu i może spowodować nieodwracalne anulowanie rejestracji wszystkich kont zarejestrowanych przez Użytkownika, szczególnie w przypadku wykorzystania rejestracji wielokrotnej do działań sprzecznych z regulaminem.

§ 4

Korzystanie z usług

1. Wydawca informuje, że wszelkie teksty, znaki towarowe, dokumenty, fotografie, inne dzieła chronione są prawem autorskim. Udostępnienie ich w ramach świadczenia usług bezpłatnych nie stanowi zezwolenia na ich niedozwolone użycie.

2. Zabronione jest umieszczanie w komentarzach treści promujących lub reklamujących usługi i towary firm i osób trzecich oraz treści stanowiących naruszenie prawa i dobrych obyczajów.

3. Zabronione jest umieszczanie na stronach oraz wpisach serwisu jakichkolwiek banerów reklamowych z wyłączeniem banerów akcji charytatywnych oraz organizacji pożytku publicznego.

4. Dozwolone jest umieszczanie w serwisie przez zarejestrowanych użytkowników wpisów zawierających artykuły sponsorowane o ile spełniają one łącznie warunki określone w § 4 pkt. 3 i 5.

5. Wpisy muszą dotyczyć  tematyki bloga tj. „podróży” lub  bezpośrednio do niej nawiązywać.

§ 5

Galeria

1. Wydawca umożliwia użytkownikom serwisu promowanie zdjęć w Galerii witryny (bloga) „ŚwiatWłóczykija.pl” oraz na fanpage-u serwisu znajdującego się na portalu społecznościowym „www.facebook.com”.

2. Użytkownik serwisu aby zgłosić zdjęcia do publikacji w Galerii musi łącznie spełnić poniższe warunki:
a) przesłać plik ze zdjęciem na adres [email protected] w temacie maila wpisując „galeria”,
b) w treści maila określić „tytuł zdjęcia”, „autora zdjęcia” (pseudonim lub imię i nazwisko) oraz „kategorie zdjęcia”,
c) mail musi zawierać oświadczenie o następującej treści: „Oświadczam iż wszystkie zdjęcia stanowiące treść niniejszego zgłoszenia do publikacji w galerii witryny (bloga) „ŚwiatWłóczykija.pl” są mojego autorstwa.”  

3. Wydawca w celu ochrony praw autorskich publikowanych w galerii zdjęć, przed publikacją każdemu zdjęciu zgłoszonemu do publikacji w galerii przypisuje znaki wodne w postaci: logo strony tj. „Włóczykij” oraz znak autora (imię i nazwisko lub pseudonim – podane w treści maila zgłoszeniowego).  

4. Wydawca zastrzega sobie prawo do usuwania z Galerii zdjęć do których osoby trzecie zgłosiły uzasadnione roszczenie naruszenia praw autorskich.

§ 6

Prawa i obowiązki Wydawcy

1. Wydawca dołoży wszelkich starań, aby zapewnić stałe i nieprzerwane świadczenie usług bezpłatnych.

2. Wydawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usług bezpłatnych:

a) krótkotrwałego – z przyczyn technicznych i wynikającego ze zdarzeń losowych

b) długotrwałego – z innych przyczyn, w szczególności z przyczyn ekonomicznych.

§ 7

Obowiązywanie i zmiany regulaminu

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania go na stronie internetowej Wydawcy.

2. Wydawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w regulaminie.

3. O każdej zmianie regulaminu Wydawca zobowiązany jest poinformować wszystkich zarejestrowanych użytkowników.

 

 

…………………

Niniejszy regulamin dostępny jest do pobrania w formacie „.pdf” klikając w poniższy link:

Regulamin ŚwiatWłóczykija.pl

0 Udostępnień